Eenheidsstatuut.be

Praktische gevolgen na 9 juli 2013

Wat verandert er?


Vanaf 9 juli 2013 mogen ondernemingen geen onderscheid meer mogen maken tussen arbeiders en bedienden
Concrete gevolgen betreffen vooral de onbetaalde carensdag en de opzeggingstermijn voor arbeiders.